Att (nästan) vara där

Jag ser något som tilltalar mig och tänker att det måste förevigas. Men när jag tar bilden har jag redan börjat tänka på annat. Efteråt betraktar jag fotografiet och tror att jag har varit där. Men är man någonsin det? Närvaro är ett obestämt begrepp. Var kroppen befinner sig är en sak, var medvetandet är en annan. Ibland mötas de två, men inte nödvändigtvis i ett fotografi.
Utställningen visades på Galleri Hera i Stockholm våren 2011.