Livsformer/Life forms

Genom min konst undersöker jag verkligheten, såsom den kommer till mig i vardagen. Vi är en stund på jorden. Jag slutar aldrig förundras över att vi fick den möjligheten.
Delar av projektet har tidigare visats på Galleri Hera i Stockholm och på Galleri Gotland i Visby.

Through my art I investigate reality, as it appears in my daily life. We are on this planet for such a brief moment. I remain astonished that we got the opportunity.