Flöden och Fundament

Under 2017 pågick konstutställningar i fem gotländska sockenkyrkor på initiativ av Visby Domkyrkoförsamling. Varje utställning hade ett specifikt tema som utarbetades i samarbete mellan församlingsprästen och en lokal konstnär.
I Tingstäde kyrka visades konstverk av Tina Messing under rubriken Flöden och fundament. I en rad fotomontage binder hon samman vattnet som form med kyrkan som rum. Motiven är hämtade från kyrkfönster i Tingstäde och Stenkyrka, och från olika vattenfenomen.

Så här beskriver konstnären uppdraget:
Temat väckte flera associationer. Dels genom de livsfarliga flyktingströmmarna över Medelhavet, men också genom Östersjöns återkommande algblomning och den rådande vattenbristen på Gotland.
Temat är paradoxalt. Vatten är förutsättningen för liv och upphov till död. Med vatten släcker vi törsten och får svalka, men vi kan lika gärna drunkna i det och få ett isblock i huvudet. Vi bränner oss på ånga och går vilse i dimma. Vattnet är både undflyende och skoningslöst. Är vi inte rädda om det, kan det förgiftas eller ta slut. Kontrollerar vi det inte, kan hela civilisationer ödeläggas genom översvämning. Vattnet är också vi själva, i alla fall till 60 procent om man utgår ifrån kroppsvikten.

Några av konstverken finns nu permanent i Tingstäde kyrka. De övriga återfinns i Stenkyrka kapell.