Gotlandica

Jag försöker bygga ett liv som håller. Vintrarna är långa och ett hav skiljer mig från min familj. Men ensamheten är självvald och livet känns tydligare.

I am trying to build a durable life. The winters never fade and an ocean separates me from my beloved ones. But my solitude is chosen and life turns sharper.