Öppna grindar

Fotografiska drömbilder

Omslag
Utställningskatalog 50 kr. Beställ här!

Under hela 1900-talet var Gotland ett av Sveriges militära centrum, med flera regementen som bevakade såväl kust som land. Hemliga befästningar, värn och förråd satte prägel på ön. Hundratals värnpliktiga övade i buskarna. Kompanier rörde sig kors och tvärs, och pansarfordon, bränsledepåer och signalutrustning krävde plats och organisation.  Som besökare kunde man bli besviken över att Gotland inte var den idyll som utmålats i turistbroschyrerna. Här fanns också taggtråd, låsta grindar och stoppskyltar. Lockande uddar och halvöar var avspärrade, rörligheten var begränsad och utländska medborgare fick överhuvudtaget inte besöka Fårö.

Idag har den militära närvaron decimerats och skjutfälten öppnats för allmänheten. Förr slutna platser som Bungenäs, Asunden och Södra hällarna är populära besöksmål som numera erbjuder vackra vyer, biologisk mångfald och konstutställningar i övergivna värn. Fästningar har byggts om till konferensanläggningar och öppnats som museum för besökare med försvarshistoriskt intresse.

Men är det bara en dröm, en lycklig parantes? Just som vi går där och plockar blommor och sparkar på tomhylsor, börjar det mullra igen. Hotet som nalkas ger inte efter, och viskningar blir till rop om ökat försvar. Det känns som en gammal historia. Det är en gammal historia. Vi uppmärksammar minnet av Andra Världskrigets slut, men hotet från främmande makt väntar åter runt hörnet. Är fred aldrig annat än en tillfällig andningspaus?

Bilderna i detta projekt är tagna på platser som tidigare, helt eller delvis, varit avspärrade av militärstrategiska skäl. Platser till vilka vi nu kan komma för att leka, vila och botanisera. Om det bara är en dröm – snälla väck mig inte!

Tina Messing

Utställningen Öppna grindar visades i Tingstäde fästning 2015. Delar av utställningen ses numera på Gotlands Försvarsmuseum.

Bilder i urval: