Pearls

Jag tvingar mig på och de låter det ske. Rädslan jag känner övergår i tacksamhet. Deras tillit är så dyrbar att jag placerar dem likt pärlor på svart sammet.
Utställningen Pärlor visades på Wisby Prison Gallery sommaren 2012. Fyra av bilderna utvaldes till den internationella porträttbiennalen INTERBIFEP i Tuzla hösten 2013.